Човекот во светот

Прашањето што е човечко суштество? Толку е сложено што нема дефинитивен одговор на тоа. Тој бил предмет на филозофи, антрополози и други научници, но неговата концепција е поврзана со перспективата на секоја наука и врските меѓу нив.

Од биолошка гледна точка, човечкото суштество е еукариотско, повеќеклеточно, цицачко, примарно и хоминидно живо суштество кое припаѓа на видовите Хомо сапиенс . Тој е единствениот член на родот Хомо, бидејќи другите суштества што му припаѓаат се веќе изумрени.

Човечкото суштество е еукариотско, повеќеклеточно, цицачко, приматско и хоминидно живо суштество кое припаѓа на видот Хомо сапиенс .

Човечкото суштество е најраспространетата животински видови ширум светот; Тој беше во можност да напредува во многу студени средини, далеку едни од други, па дури и над . Дел од овој успех го должи на неговата способност да се прилагоди како резултат на еволуцијата, почнувајќи од примати, која опфаќа милиони години, иако Хомо сапиенс , како вид, еволуираше во Африка пред околу 200 000 години.

Humanивотниот циклус на човекот
Фази на раст на човекот
Човечки геном
Нарушувања и болести

За разлика од видовите што постоеле во праисториското време, предците на човечкото суштество успеале да развијат капацитети и способности што им овозможиле да ги надминат тешкотиите што ги предизвикува нивната околина. Тие беа во можност да доминираат во пожарот, да градат засолништа, да ловат храна и да се соберат во групи за да коегзистираат и да ги подобрат своите шанси за опстанок. Денес, се чини дека можностите за човечкото суштество, ако не и бесконечно, се многу долги.

Физички карактеристики на човечкото суштество

Денешните луѓе се доста различни од останатите животни. Човекот е член на кралството Анималија , но иако споделува многу телесни фракции со многу од нив, како што се глава и екстремитети, неговите пропорции и способности се доста различни.

На пример, таму имате шимпанзо. Тие се најблиските роднини кон луѓето (особено бонобо, Пан панискус) , но сепак тие гледаат големи разлики меѓу нив и луѓето. Каде што имаат крзно, луѓето имаат релативно фина коса. Каде што имаат нозе, луѓето имаат издолжени нозе. Неговиот став е стопиран, човекот е исправен.

Витруанец (1487). Направено од Леонардо да Винчи за проучување на пропорциите на човечкото тело.

Можеби мислите дека ова ги прави шимпанзовите помалку еволуирани, но не е така. Објаснувањето е: човекот не потекнува од шимпанзата, туку тие се роднини што се развивале по различни еволутивни линии. Потоа зедоа одделни патеки.

Анатомски модерните луѓе, односно со појавата на денешните луѓе, се појавија пред 195.000-200.000 години. Анатомијата е наука надлежна за проучување на телесните структури на организмите, додека Физиологијата е таа што се занимава со проучување на функционирањето на нивните структури. Тие се сродни науки и оние што се потребни за да се знае човечкото суштество од биолошка перспектива.

Доколку сте заинтересирани да го научите на едноставен начин структурата и функционирањето на телото на човекот, не двоумете се да продолжите со читање на овој дел.

›Повеќе теми ...
Еволуција на човечкото суштество
Таксономија на човечкото суштество
Предци на човечкото суштество
Човечка анатомија
Што е анатомија?
Состав на човечкото тело
Анатомија на човечкото тело
Важни компоненти на човечкото тело
Човечката ќелија
Ткаенини
Срце
Мозокот
Црниот дроб
Бубрези
Системи на човечко тело
Човечки системи
Кардиоваскуларен систем
-Крвата
-Кардијалниот циклус
Дигестивен систем
- Човечка исхрана
-Метаболизам и хомеостаза
Ендокриниот систем
-Хормони
Лимфниот и имунолошкиот систем
-Лимфата
Нервен систем
-Невронот
-Двизии на нервниот систем
Femaleенски репродуктивен систем
-Гестација
Машки репродуктивен систем
Респираторен систем
-Респирација и размена на бензин
Интегументарен систем
Уринарен систем
Мускулно-скелетен систем
Човечкиот ум
Интелигенција и меморија
Јазик и јазик
Човечка перцепција
Сонот
Личност
Пирамида на Маслоу