Категорија: Мобилен

Теорија на клетки

Годините на истражување за клетката не беа залудни. Теоријата на клетките ги спојува наједноставните концепти и бази за клетките и нивното функционирање.

Прочитајте повеќе

12 Разликите меѓу Еукариотската клетка и Прокариотската клетка

Еукариотските и прокариотските клетки припаѓаат на различни начини на живот. Ова значи дека секој има свои биолошки процеси и карактеристики.

Прочитајте повеќе

Клеточна дишење

Тоа е процес кој го вршат еукариотски и прокариотски клетки преку процес кој вклучува елементи како што се гликоза, кислород и вода, меѓу другото, со цел да се произведе енергија.

Прочитајте повеќе

Последни пораки

Следете нè на мрежата