Човекот во светот

Прашањето, што е човечко суштество? Тоа е толку сложено што не постои дефинитивен одговор на тоа. Тоа е предмет на филозофи, антрополози и други научници, но нејзината концепција е поврзана со перспективата на секоја наука и врските меѓу нив.

Од биолошка гледна точка, човечкото суштество е жив еукариотски, повеќеклеточен, цицач, примат и хоминид кој припаѓа на видот Homo sapiens . Таа е единствената членка на родот Хомо, бидејќи и други суштества што му припаѓаат се веќе исчезнати.

Човечкото битие е жив еукариотски, повеќеклеточен, цицач, примат и хоминид кој припаѓа на видот Homo sapiens .

Човечкото битие е најраспространетиот животински вид во светот; успеа да напредува во многу ладни средини, многу далеку едни од други, па дури и надвор од . Дел од овој успех лежи во неговата способност да се адаптира како резултат на еволуцијата, почнувајќи од примати, што опфаќа милиони години, иако Homo sapiens , како вид, се разви во Африка пред околу 200.000 години.

> Човечки животен циклус
Фази на човечки раст
Човечки геном
Нарушувања и болести

За разлика од видовите што постоеле во праисториските времиња, предците на човечките суштества успеале да развијат вештини и способности што им дозволиле да ги надминат тешкотиите што им ги наметнува нивната животна средина. Тие можеа да доминираат во пожарот, да градат засолништа, да ловат храна и да се собираат во групи за да коегзистираат и да ги подобрат своите шанси за опстанок. Денес, можностите за човечкото суштество изгледаат, ако не и бесконечни, многу, многу долго.

Физички карактеристики на човечкото битие

Сегашните човечки суштества се сосема различни од останатите животни. Човекот е член на царството Анималиа , но иако тој споделува многу делови од телото со многу од нив, како што се главата и екстремитетите, нивните размери и способности се сосема различни.

На пример, таму ги имате шимпанзата. Тие се роднини најблиски до луѓето (особено бонобо, Пан панискус) , но сепак гледаат големи разлики меѓу нив и луѓето. Каде што имаат крзно, луѓето имаат релативно тенка коса. Каде што имаат нозе, луѓето имаат долги нозе. Неговата положба е покриена, а човекот е исправен.

Човекот од Витрувиус (1487). Реализиран од Леонардо да Винчи за проучување на пропорциите на човечкото тело.

Може да мислите дека ова го прави шимпанзото помалку развиено, но тоа не е. Објаснувањето е: човекот не доаѓа од шимпанзата, туку се роднини кои се развиле по различни еволутивни линии. Тогаш земаа одделни патеки.

Анатомски современите луѓе, односно со изгледот што го покажуваат современите луѓе, се појави пред 195.000-200.000 години. Анатомијата е наука одговорна за проучување на структурите на телото на организмите, додека физиологијата е онаа која се занимава со проучување на функционирањето на нивните структури. Тие се сродни науки и оние кои се потребни за да се знае човечкото суштество од биолошка перспектива.

> Ако сте заинтересирани да научите на едноставен начин структурата и функционирањето на телото на човечкото битие, не двоумете се да продолжите да го читате овој дел.

> Повеќе теми ...
Еволуција на човечкото суштество
Таксономија на човечкото битие
Предци на човечкото суштество
Човечка анатомија
Што е анатомија?
Состав на човечкото тело
Анатомија на човечкото тело
Важни компоненти на човечкото тело
Човечката клетка
Ткаенини
Срцето
Мозокот
Црниот дроб
Бубрезите
Системи на човечко тело
Човечки системи
Кардиоваскуларен систем
- Крвта
- Срцевиот циклус
Дигестивен систем
- Исхраната на човекот
-Метаболизам и хомеостаза
Ендокрин систем
-Хормоните
Лимфатичен и имунолошки систем
- Лимфата
Нервен систем
-Невронот
- Болести на нервниот систем
Женски репродуктивен систем
-Гестација
Машки репродуктивен систем
Респираторен систем
-Препораки и размена на гасови
Интегмурен систем
Уринарен систем
Локомоторна апаратура
Човечкиот ум
Разузнавање и меморија
Јазик и јазик
Човечка перцепција
Сонот
Личност
Пирамидата на Маслоу